GIATMARA BANGI (Teknologi Percetakan)

Terima Kasih kerana mengunjungi laman web kami....... GIATMARA Bangi (Teknologi Percetakan)

16112007.jpg

42-.jpg
Bangunan GIATMARA Bangi

jawi.gif

sirim.gif

       MOTTO - "Menjamin Kehidupan"

MENAWARKAN KURSUS :
     • ARTIS DTP (Artis Desktop Publishing
     • OERATOR LITHOGRAPHY OFFSET Edit Text
      Edit Text

kualiti1.jpg


OBJEKTIF :
 • Meningkatkan bilangan Bumiputera yang mempunyai kemahiran teknikal dan vokasional yang bersesuaian dengan keperluan negara.


 • Menambahkan bilangan bakal usahawan Bumiputera yang berdaya saing di pasaran terbuka


 • Meningkatkan bilangan tenaga pengajar yang kompeten dan berkelayakan dalam bidang teknikal/vokasional.


 • Meningkatkan keyakinan pihak 'stakeholder' dan industri terhadap keupayaan pelatih lepasan GIATMARA.

VISI :

 • Menjadi Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional sepanjang hayat yang terunggul dan diiktiraf di peringkat negara dan antarabangsa.

MISI :

 • Menyediakan Latihan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti dan memenuhi kehendak negara bagi mewujudkan tenaga kerja mahir dan bakal usahawan Bumiputera yang berdaya saing.

Syarat-syarat Kemasukan :
 • Bumiputera
 • Berumur 15 hingga 40 tahun
 • Berminat dalam jurusan yang dipohon
 • Sihat tubuh badan
 • Keutamaan diberikan kepada penduduk tempatan

07092007205.jpg
Mesin digital ink-jet printer sedang diuji cetak

Kemudahan Semasa Latihan
 • Latihan percuma
 • Elaun bulanan
 • Bimbingan usahawan
 • Kelas Agama
 • Sukan dan Rekreasi
 • Sijil Kemahiran GIATMARA
 • Pihak pengurusan GIATMARA akan membantu anda untuk mendapatkan tempat tinggal.

Tempoh Kursus
 • Jangkamasa kursus adalah 6 bulan hingga 1 tahun
 • Pengambilan dibuat dua kali setahun iaitu bulan Januari dan Julai

Kumpulan Sasar
 • Mereka yang tidak dapat meneruskan pembelajaran akademik
 • Mereka yang belum pernah mendapat latihan kemahiran bagi tujuan mendapat kerja dan berusaha sendiri
 • Mereka yang hilang pekerjaan dan terpaksa mencari pekerjaan baru
 • Mereka yang ingin menambahkan pengetahuan kemahiran untuk kemajuan kerjaya
 • Mereka yang sedang bekerja dan memerlukan peningkatan tahap kemahiran dalam jurusan yang diceburi
 • Mereka yang berminat menceburi bidang keusahawanan berasaskan kemahiran
 • Mereka yang ingin belajar atas dasar pembelajaran sepanjang hayat 

07092007154.jpg
Perbarisan pagi

13112007345.jpg
Latihan amali di bilik komputer

07092007166.jpg
Latihan mencetak mesin M-Offset

07092007185.jpg
Tenaga Pengajar mengujijalan mesin cetak M-Offset

08032007114.jpg
Pelatih menghadiri kelas teori di bilik kuliah

07092007201.jpg
Latihan cetak mesin MOV

07092007174.jpg
Memeriksa ketepatan hasil cetakan warna

13112007326.jpg
GIATMARA Bangi

Questions or comments? Get in touch with us at:

giatbangi@yahoo.com

GIATMARA MALAYSIA

Alamat surat menyurat untuk dihubungi:

PENGURUS
GIATMARA BANGI (Teknologi Percetakan)
JALAN P/9A, SEKSYEN 13, 43650 BANDAR BARU BANGI
SELANGOR.

TELEFON : 03-89251978  FAX : 03-89251977

"PENGAMBILAN SESI JULAI 2008 DIBUKA SEKARANG"

UNTUK MEMOHON MASUKKAN BUTIR-BUTIR PERIBADI ANDA  DI BAWAH:

First name:
Last name:
Email address:
Address 1:
Address 2:
City:
State:
Zip code:
Phone:
Hand Phone :